ortodonta Szczecinspecjalista ortodonta Katarzyna Brykczyńska-Wcisło

Jak wybrać dobrego ortodontę?

To pytanie nasuwa się praktycznie każdemu kto myśli o rozpoczęciu leczenia ortodontycznego. Coraz więcej gabinetów stomatologicznych oferuję w swoich usługach także leczenie ortodontyczne. Zatem jak wybrać ten jedyny, w którym zdecydujemy się na leczenie. Oto trzy fundamentalne zasady:

Zasada nr 1 – lecz się u specjalistów ortodontów

Ortodoncja jest jedną ze specjalizacji stomatologicznych objętych obecnie 3-letnim (wcześniej 4-letnim) programem nauczania w placówkach akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Stomatolog po zakończeniu studiów podchodzi do państwowego egzaminu, który jest konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Na podstawie punktów w nim uzyskanych może dodatkowo starać się o przyjęcie na daną specjalizację np. ortodoncję. Podczas jej trwania dokładnie poznaje specyfikę tej gałęzi stomatologii, uczy się poprawnie diagnozować i leczyć. Odbywa staże cząstkowe oraz kursy specjalizacyjne w różnych oddziałach klinicznych na terenie kraju. Tytuł specjalisty uzyskuje się po zdaniu 2-etapowego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Specjalista ortodonta nie zajmuje się leczeniem ogólnym zębów, tę część pozostawia swoim lepiej wyspecjalizowanym w tej dziedzinie kolegom.

Pamiętaj, że skuteczne leczenie ortodontyczne, to leczenie zapewniające:

  • Zdrowie i sprawność całego układu żucia
  • Długoterminową stabilność leczenia
  • Estetykę

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dany lekarz jest specjalistą ortodontą możesz to w łatwy sposób zrobić na jednej z poniższych stron:
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO)
Rejestr Naczelnej Izby Lekarskiej

Zasada nr 2 – proste zęby to nie wszystko

Ciągle główny nacisk w kształceniu stomatologów oraz specjalistów ortodontów stawiany jest na wyrównaniu zębów. W niewystarczającym stopniu program kształcenia obejmuje naukę o relacji funkcjonalnej między zębami, mięśniami oraz stawami skroniowo-żuchwowymi.

Taką wiedzę można nabyć kształcąc się dalej na specjalistycznych kursach podyplomowych typu Masters, np. dwuletnim kursie FACE Functional And Cosmetic Excellence. Lekarze, którzy ukończyli kurs FACE nauczeni są w jaki sposób zaplanować i prowadzić leczenie ortodontyczne, tak aby już w chwili rozpoczęcia leczenia wiadomo było jaki będzie jego rezultat.

Odlew żuchwy
Musimy pamiętać, że podstawą leczenia ortodontycznego jest obszerna diagnostyka w celu opracowania najkorzystniejszego dla pacjenta planu leczenia. Diagnostyka ta obejmuje analizę modeli diagnostycznych (gipsowych albo cyfrowych), zdjęć RTG (telerentgenogramu i pantomograficznych), analizę rysów twarzy pacjenta, badanie stawów skroniowo-żuchwowych, rejestrację za pomocą łuku twarzowego. Lekarz opracowując plan leczenia musi również skupić się na problemie pacjenta, z którym zgłosił się do ortodonty. Dlatego tak ważna jest pierwsza wizyta konsultacyjna, na której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad.

Zasada nr 3 – zaufanie

Nie mniej ważne dla pozytywnego przebiegu leczenia ortodontycznego jest pełne zaufanie pacjenta do lekarza prowadzącego. Sukces leczenia to wypadkowa zaangażowania pacjenta oraz umiejętności lekarza. Jeżeli nie jesteś w 100% pewny rozpoczęcia leczenia warto wybrać się na konsultację do innego ortodonty. Pamiętaj jednak, że leczenie ortodontyczne wiążę się czasami z pewnymi wyrzeczeniami, ale nagrodą jest piękny, zdrowy uśmiech na lata.

Nie pozwól na sobie eksperymentować – wybierz świadomie swojego ortodontę.